Pomoć deci sa posebnim potrebama - Udruženje Vesela Loptica

 • Sa treninga - druženje i razvoj motorike

 • Sa treninga - druženje i razvoj motorike

 • Sa treninga - druženje i razvoj motorike

 • Sa treninga - druženje i razvoj motorike

Udruženje Vesela Loptica


 Dobro Došli na našu web stranicu smile

Udruženje za pomoć deci sa posebnim potrebama "Vesela Loptica" iz Beograda osnovano je u cilju promovisanja, razvijanja i unapređenja kvaliteta života dece sa posebnim potrebama kroz druženje, rekreaciju i sport (tenis).

 

Ciljevi udruženja Vesela Loptica su organizovanje programa za decu s posebnim potrebama u saradnji sa stručnjacima ( terapijski tenis, škola tenisa, sportske aktivnosti, rekreativne aktivnosti, humanitarne aktivnosti, kulturne aktivnosti, igraonice i sl.).
Program za terapijski tenis osmišljen je kao pomoć osobama sa posebnim potrebama i sa telesnim invaliditetom. 

 

Tenis program

Tenis program Udruženja za pomoć deci sa posebnim potrebama Vesela Loptica osmišljen je i prilagođen deci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom sa željom da se postignu razni terapijski ciljevi zavisno o stepenu invaliditeta.

Udruženje "Vesela loptica“ iz Beograda organizuje tenis program za decu s teškoćama u razvoju na tenis terenima OTK "BEOGRAD“ na Karaburmi.

Teniski program za decu sa posebnim potrebama obuhvata:

 • teniski vrtić
 • tenisku igraonicu
 • školu tenisa
 • terapijski tenis

 

 Terapijski tenis

Korist od tenis programa - terapijskog tenisa mogu imati deca svih starosnih grupa, sa različitim oblicima fizičkih, mentalnih i/ili emocionalnih teškoća. 

Tenis kao vid terapije ima fizikalni, psihološki, zdravstveni, socijalni I edukativni učinak na decu sa posebnim potrebama, odnosno sa teškoćama u razvoju.

 


 

ASSOCIATION “VESELA LOPTICA” FOR HELP TO CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

Help for children with special needs - Association “Vesela loptica”

 

 Welcome to our web page smile

 

Association “Vesela loptica” for help to children with special needs from Belgrade was founded with goal to promote, develop and improve life quality of children with special needs through companionship, recreation and sport (tennis).

Goals of Association “Vesela loptica” are organizing programs for children with special needs in cooperation with experts (therapeutic tennis, school of tennis, recreational activities, humanitarian and cultural activities, playgrounds etc.).
Program for therapeutic tennis was designed to help people with special needs and physical disability. 

Tennis program

Tennis program of Association “Vesela loptica” for help to children with special needs was designed and customized for children with developmental disabilities and persons with disabilities in order to help them achieve various therapeutic goals depending on disability level.

Association “Vesela loptica” from Belgrade organizes tennis program for children with developmental disabilities on OTK “BEOGRAD” tennis courts on Karaburma (residential area).

Tennis program for children with special needs includes:

 • Tennis kindergarten
 • Tennis playgrounds
 • School of tennis
 • Therapeutic tennis

 Therapeutic tennis

Tennis program, i.e. therapeutic tennis can be beneficial for children of all age ranges, with different forms of physical, mental and/or emotional difficulties. 

Tennis as form of therapy has physical, psychological, health, social and educational impact on children with special needs or with developmental difficulties.